Management assessment

Een management assessment wordt het meest ingezet voor tactische en strategische sleutelposities, waarbij het afbreukrisico voor een organisatie groot is. De onderliggende vraagstelling voor een management assessment is uiteenlopend. Hoe functioneert de manager? Op welke punten kan hij of zij zich ontwikkelen?

Ook voor een onderbouwde keuze van een strategisch aanstelling wordt het assessment ingezet. Het vervangen van iemand die werkzaam is in het management van uw organisatie is een precaire en vaak ook kostbare zaak. U wilt iemand die bij uw organisatie past en de juiste keuzes maakt. Een assessment op managementniveau is een intensief traject waarbij de strategische en leiderschapscapaciteiten van de kandidaat worden bekeken. Deze worden zichtbaar gemaakt en uitgebreid met de kandidaat besproken tijdens het diepte-interview.

Naar aanleiding van het assessment wordt een duidelijk adviesrapport opgesteld. Dit rapport dient als een handleiding voor de leidinggevende en als plan van aanpak voor de kandidaat.

Lees meer algemene informatie over assessment en psychologisch onderzoek.