Ontwikkel assessment

Bij een ontwikkel assessment is de doelstelling breder dan bij een selectie assessment. Vaak werkt de kandidaat al in de organisatie en vindt een ontwikkelingsassessment plaats tegen het licht van een specifieke functie of meerdere functies binnen de organisatie. Soms is er sprake van een geschiktheidvraag. Het kan ook zo zijn dat de kandidaat (sinds kort) al in de nieuwe functie werkt.

Een ontwikkel assessment is een duidelijke sterkte-zwakteanalyse om te zien welke competenties de medewerker kan ontwikkelen. Het assessment biedt duidelijkheid maar zal zich nooit beperken tot de conclusie dat de persoon geschikt of ongeschikt is voor een functie. Waar het om gaat is op welke wijze de medewerker zich verder kan ontwikkelen en in welke functie.

Het advies in het rapport geeft richtlijnen hoe de ontwikkeling het beste in gang gezet kan worden. Het biedt duidelijkheid en een kader voor werknemer en leidinggevende.
 

Lees meer algemene informatie over assessment en psychologisch onderzoek.