Bedrijven en organisaties

Wat levert loopbaanbegeleiding de kandidaat en de organisatie op?

 • Activering: eigen verantwoordelijkheid voor toekomstmogelijkheden en loopbaankeuzes.
 • Duidelijkheid: talenten en persoonlijke grenzen worden zichtbaar.
 • Ontwikkeling: beter inzicht in eigen functioneren en optimaal gebruik van kwaliteiten.
 • Kostenbesparing: de productiviteit gaat omhoog. De medewerker haalt eruit wat erin zit.

Wanneer kiest u voor loopbaanbegeleiding of coaching?

 • Om de talenten van de medewerker beter te benutten.
 • Bij re-integratie.
 • Als een medewerker gecoacht wil worden om persoonlijk te kunnen groeien.
 • Ontwikkeling van een junior medewerker.
 • Studie- en beroepskeuzeonderzoek en begeleiding.
 • Als iemand twijfels heeft over zijn of haar toekomst binnen de organisatie.
 • Bij aanname van een nieuwe werknemer.
 • Als een medewerker telkens vastloopt.

Een goede match tussen werk en mens zorgt voor het hoogst haalbare rendement voor uw organisatie. Inzicht in eigen kwaliteiten, wensen, drijfveren en ontwikkelpunten is hiervoor nodig. Motivatie is het sleutelwoord. Het benutten van talenten en capaciteiten kan niet zonder dat iemand zich identificeert met doel dat hij of zij wil bereiken. Als iemand écht achter zijn doelstelling staat dan neemt hij verantwoordelijkheid voor keuzes en acties. Pas dan brengt iemand zichzelf en de organisatie vooruit.

Ook als een medewerker start in een nieuwe functie is loopbaanbegeleiding aan te raden. De zoektocht naar de eigen rol in de organisatie is belangrijk. Een onafhankelijk persoon die spiegelt, begeleidt en coacht helpt daarbij.

Wilt u meer informatie of een gesprek over de mogelijkheden van Fivie Assessment en Advies voor uw bedrijf dan kunt u altijd contact met ons opnemen.